Guies docents

1r Curs (2022-23)
CodiNom assignaturaCrèditsSemestreTipus
800001Anatomia aplicada a l'Activitat física i l'Esport6.001rBàsica
800002Psicologia de l'Activitat física i l'Esport6.001rBàsica
800003Manifestacions bàsiques de la Motricitat6.001rObligatòria
800004Esports II6.001rObligatòria
8000040Esports II (La Seu d'Urgell)6.001rObligatòria
800005Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic6.001rObligatòria
800006Fisiologia de l'Exercici I6.002nBàsica
800007Pedagogia i principis didàctics de l'Activ. Fís. i l'Esport6.002nBàsica
800008Esports I6.002nObligatòria
8000080Esports I (La Seu d'Urgell) 6.002nObligatòria
800009Teoria i Pràctica del Joc Motor6.002nObligatòria
800010Expressió Corporal i Dansa6.002nObligatòria
2n Curs (2022-23)
CodiNom assignaturaCrèditsSemestreTipus
800011Fisiologia de l'Exercici II6.001rBàsica
800013Aprenentatge i Desenvolupament Motor6.001rBàsica
800014Esports IV6.001rObligatòria
8000140Esports IV (La Seu d'Urgell) 6.001rObligatòria
800015Estadística i metodol. Investigació en Activ. Fis. i Esport6.001rBàsica
800017Sociologia i Història de l'Activitat física i l'Esport6.001rBàsica
800012Teoria de l'Entrenament I6.002nObligatòria
800016Biomecànica de l'Activitat física i l'Esport6.002nBàsica
800018Esports III6.002nObligatòria
8000180Esports III (La Seu d'Urgell) 6.002nObligatòria
800019Activitats en el Medi Natural6.002nObligatòria
800020Programació de l'ensenyament de l'Activ. física i l'Esport6.002nBàsica
3r Curs (2022-23)
CodiNom assignaturaCrèditsSemestreTipus
800021Primers auxilis i patologies de l'Act. Física i l'Esport6.001rObligatòria
800024Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptat6.001rObligatòria
800025Legislació i organització de l'esport6.001rObligatòria
800026Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic6.001rObligatòria
800027Ampliació d'esports I6.001rObligatòria
800022Teoria de l'Entrenament II6.002nObligatòria
800023Ampliació d'esports II6.002nObligatòria
800028Esports emergents6.002nObligatòria
800029Promoció i prescripció d'exercici físic per a la salut6.002nObligatòria
800030Gestió de l'Esport6.002nObligatòria
4t Curs (2022-23)
CodiNom assignaturaCrèditsSemestreTipus
800031Nutrició i Dietètica: Valoració de la composició corporal6.001rObligatòria
800032Teoria de l'Entrenament III6.001rObligatòria
800033Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport6.001rObligatòria
800034Ampliació d'esports III6.001rObligatòria
800035Esport i recreació6.001rObligatòria
800036Optativa 1 Habilitats per a la intervenció professional en l'ensenyament de la motricitat6.002nOptativa
800037Optativa 2 Disfuncions orgàniques i exercici físic6.002nOptativa
800038Optativa 3 Optimització de l'entrenament esportiu6.002nOptativa
800039Optativa 4 Recursos per a la gestió i l'organització de l'esport i la recreació6.002nOptativa
800040Optativa 5 Matèria transversal6.002nOptativa
800041Pràctiques externes12.002nPràctiques Externes
800042Treball final de Grau6.002nTreball final de Grau
800043Optativa 5. Entrenament neuromuscular6.002nOptativa