INSCRIPCIÓ a la jornada de treball sobre prescripció d'exercici físic amb la participació de professionals de l'àmbit sanitari i de l'educació físic esportiva (EFE) - INEFC Lleida. 16 de setembre 2022. 10h a 14h

Finalitzar i enviar